top of page

Aanbod kinesitherapie

Bij ons kan u terecht voor de diagnostiek en behandeling van de volgende problematieken:

  • vertraagde grove en/of fijne motoriek

  • schrijfmotorische problemen

  • visuo-motorische problemen

  • neuromotorische problemen

  • ontwikkelingsachterstand bij baby's en peuters

Kind Doen Art Activity

Werking

Aanmelding

Bij de eerste afspraak voert de kinesitherapeut een grondige anamnese uit. De huidige problemen worden besproken en de belangrijkste hulpvragen worden in kaart gebracht. 

Aan de hand van observaties en testing wordt tijdens de eerste sessie(s) een inschatting gemaakt van de problematiek en het huidig ontwikkelingsniveau.

De kinesitherapeut stelt therapiedoelen op die op regelmatige basis zullen worden bijgestuurd. 

Wanneer u naar onze praktijk werd doorverwezen door een multidisciplinair centrum zal op basis van het multidisciplinair verslag en de hulpvraag therapie worden opgestart. 

 

Belangrijk

Een voorschrift van de arts is noodzakelijk bij de eerste afspraak en voor de opstart van de therapie. Vraag je huisarts een voorschrift op te maken voor 18 beurten 'psychomotoriek'.

Gelieve ook een kleefbriefje van uw mutualiteit mee te brengen bij uw eerste afspraak. 

Indien na 18 beurten een verlenging van de therapie nodig is, zal op basis van een nieuwe testing een goedkeuring worden aangevraagd bij de mutualiteit. In dit geval dient u een nieuw voorschrift aan te vragen bij de kinderarts. 

Indien er bijkomende statuten dienen te worden aangevraagd bij uw mutualiteit, gebeurt dit door de therapeut.

bottom of page