top of page

Aanmelding

Aanbod logopedie

Bij ons kan u terecht voor de diagnostiek en behandeling van de volgende problematieken:

  • spraakontwikkelingsmoeilijkheden (fonologische of fonetische articulatiemoeilijkheden)

  • oromyofunctionele moeilijkheden

  • taalontwikkelingsmoeilijkheden  (zowel bij eentalige als meertalige kinderen)

  • leermoeilijkheden (lezen, spelling en rekenen)

76888089_2503467923307163_26234639968957

Werking

Aanmelding

Een eerste afspraak wordt per telefoon gemaakt.

We starten steeds met een uitgebreide anamnese.

Aan de hand van observaties en testing wordt een inschatting gemaakt van de aanwezige moeilijkheden en het huidig ontwikkelingsniveau van uw kind. Deze informatie wordt verzameld in een logopedisch bilan.

De duur van het onderzoek hangt steeds af van de hulpvraag, de sterktes en de moeilijkheden die uw kind ervaart.

De mogelijkheid tot vergoeding via de mutualiteit hangt af van verschillende criteria. Hieronder ziet u een visueel verloop van het traject om een tegemoetkoming aan te vragen.

Belangrijk

Een voorschrift van de huisarts of geneesheer-specialist is noodzakelijk bij de eerste afspraak. Ook voor de opstart van de therapie is een voorschrift nodig. 

Gelieve ook een kleefbriefje van uw mutualiteit mee te brengen bij uw eerste afspraak. 

Indien er reeds onderzoeken zijn gebeurd bij andere centra brengt u best alle verslagen mee naar de eerste afspraak. 

Wij verzamelen alle nodige documenten voor de aanvraag voor tegemoetkoming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het indienen van het dossier. Dit dient u zelf in te dienen bij uw mutualiteit. 

Traject tegemoetkoming

Afspraak bij de (huis)arts voor voorschrift logopedisch bilan

Logopedische onderzoeken

*Afhankelijk van de aanmelding en de aanvraag heeft u aanvullend een audiogram, IQ-test en moedertaalanalyse nodig. De logopediste informeert u hierover.

Afspraak bij geneesheer - specialist voor voorschrift therapie

De logopedist verzamelt al de gegevens en documenten. De therapie kan starten.

Intakegesprek bij de logopediste

bottom of page